SANEERAUKSESTA PÄÄTETTÄESSÄ

• UUDELLEENSUUNTAUTUMISOHJELMA

Jos yrityksen hallitus on päättänyt käynnistää yt-neuvottelut, on tärkeintä katsoa ajassa eteenpäin. Realistinen uudelleensuuntautumisohjelma säästää monelta ylimääräiseltä kustannukselta ja aikaa vieviltä korjausliikkeiltä. Uudelleensuuntautumisohjelma suunnitellaan siten, että se on ajallisesti optimaalisessa synkronissa saneerausohjelman ja yt-neuvotteluiden kanssa.

• VALMENNUS ESIMIEHILLE JA JOHDOLLE

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän konsultointi yhtenäisestä saneeraustavoitteesta on saneerauksen onnistumisessa keskeinen tekijä. Luottamushenkilöiden varhainen mukaan ottaminen lisää saneerauksen onnistumisen mahdollisuutta. Esimiesten valmentaminen siihen, että he sitoutuvat henkilökohtaisesti saneeraukseen, on välttämätöntä, jotta saneeraus voidaan ylipäätään toteuttaa.

• SANEERAUKSEN TOTEUTUSSUUNNITELMA

Saneerauksen toteutussuunnitelma sisältää lakisääteisten yt-neuvotteluiden lisäksi monenlaista yhteistyötä eri osapuolten välillä. Työterveyshuollon, TEtoimiston, ELY-keskuksen sekä koulutus- ja valmennusorganisaatioiden palvelut tulee limittää saumattomasti saneerauksen toteutussuunnitelmaan.

• PIILOKUSTANNUSTEN VÄLTTÄMINEN

Tässä vaiheessa on vielä mahdollista vaikuttaa piilokustannusten muodostumiseen. Varsinaisten saneerauskustannusten lisäksi tulee, usein yllättäen, lukuisia piilokustannuksia. Näitä voivat olla esim. johdon ja esimiesten käyttämä työaika, tuottavuuden ja työmoraalin lasku, poissaolojen lisääntyminen, ylityökorvaukset, irtisanoutumiset ja henkilöstön vaihtuvuus, sijaisuuksien järjesteleminen, rekrytointi- ja koulutuskulut, myynnin väheneminen ja ostojen kallistuminen, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut laittomiksi tuomituista työsuhteiden päättämisistä.

Palaa etusivulle »