ENNALTAEHKÄISY

• VÄLTETÄÄN KOKO SANEERAUS

Usein saneerauksen välttäminen on paras vaihtoehto. Vaikka markkinatekijät, kysyntä, kilpailu tai muu vastaava tekijä aiheuttaa painetta saneerauksen toteuttamiseksi, toiminnan jatkuvuus, henkilöstöresurssien ja asiakkuuksien säilyminen antavat mahdollisuuden etsiä uusia visioita.

• UUDISTETAAN STRATEGIA

Yrityksen olemassaolon tarkoitus eli missio kertoo, mitä vaille asiakas jäisi, jos yritystä ei olisi olemassa. Tästä voidaan johtaa ylivoimainen kilpailutekijä. Henkilöstön omaksumat arvot antavat mahdollisuuden suunnata yrityskulttuuri kestävälle pohjalle. Uusittu liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma toimivat käytännön työkaluina valitulle strategialle.

Strategiavalinta voidaan kohdistaa toiminnan tehostamiseen, markkinoihin sopeutumiseen, resurssien kehittämiseen tai uuden luomiseen.

• YLLÄPIDETÄÄN TYÖNANTAJAMAINE

Parhaat osaajat hakeutuvat yritykseen, jolla on maine hyvänä työnantajana. Tällaisessa yrityksessä palkkakulut ovat keskimääräistä pienemmät. Hyvä maine lisää paitsi henkilöstön tuottavuutta, innovatiivisuutta ja sitoutumista, myös asiakkaiden ja toimittajien luottamusta yritykseen.

• HYÖTY/HINTA -SUHDE YRITYKSELLE KORKEIMMILLAAN

Heikkojen signaalien tunnistaminen sekä muutoksiin valmistautuminen säästävät kustannuksia, jotka tulisivat eteen saneeraustilanteessa.

Palaa etusivulle »